Discoverybooks
zoeken
zoeken
Maria een weg tot Christus
BOEK
Maria een weg tot Christus

Van Herman F. de Vries

Voor u ligt een boekje, met een misschien wat merkwaardige titel en inhoud, vooral wanneer je je realiseert dat de schrijver predikant is in een protestantse kerk.

Met dit boekje tracht ik een kleine bijdrage te leveren aan het gesprek tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de reformatorische kerken. Verschillende mensen in mijn omgeving hebben met mij meegelezen. Vanuit protestantse kringen kwam begrip, maar in hun reacties klonk ook verbazing, moeite en zorg door. Protestantse wortels kunnen een blokkade vormen voor een open en ontvankelijke leeshouding. Ik heb er begrip voor. De meeste jaren van mijn leven speelde Maria ook in mijn geloofsbeleving geen rol van betekenis. Onverwachts ben ik geraakt door Maria en ervaar haar aanwezigheid in mijn geloofsleven.

Ik verwacht van de lezer niet meer dan begrip voor de wijze waarop de moeder van Jezus een plaats inneemt in de harten van vele gelovigen. Rondom Maria zouden gelovigen uit verschillende kerken en tradities kunnen samenkomen. Rondom haar zouden zij een startpunt kunnen vinden voor een oecumenisch gesprek wanneer zij bereid zijn om kennis te nemen van elkaars geloofstraditie. Dogma’s waar protestanten veelal moeite mee hebben, tracht ik op een open en integere manier bespreekbaar te maken. Ik bied bij voorbaat mijn excuses aan wanneer dit niet lukt, en evenzo aan allen die de inhoud van dit boekje onbegrijpelijk of pijnlijk vinden, of zelfs afwijzend staan tegenover gedachten en meningen zoals die in het vervolg naar voren zullen komen.In winkelmandje
prijs : € 8,90